poniedziałek, 9 czerwca 2014

Tłum chłopów/ Peasants' mob

Oddział chłopów z improwizowaną bronią ukończony, co oznacza, że do przygotowania całej armii chłopskich powstańców brakuje mi już tylko drugiego takiego oddziału oraz jednych pikinierów.

Oddział stanowi niemal wybuchową mieszankę przeróżnych figurek. Są tu konwersje Xystona, QR Miniatures, Corvus Belli, Mirliton'a oraz Old Glory.

Unit of peasants with improvosed weapons ready. That means I hgave only two battlegroups (one similar mob and pikemen) to finish rebel peasants army.


Unit is composed of almost explosive mix of various figures - converted Xyston, QR Miniatures, Corvus Belli, Mirliton and Old Glory.

 Ostatnia podstawka - aby dodać jednostce nieco charakteru umieściłem na niej też jednego zbuntowanego mnicha, który w trakcie plądrowania klasztoru postanowił przyłączyć się do powstańców i zażyć "wesołego życia" z plądrowania.

Last element - to add more character to the unit I've placed here a rebel monk, who has decided to join rebels and lie a "happy life" of plunder.

Figurki Mirliton, QR miniatures i Xyston/  Figures by QR Miniatures Mirliton and Xyston.


2 komentarze:

Phil pisze...

very nice figures,units and painting!

Phil pisze...

Excellent work!