sobota, 28 czerwca 2014

Tłum chłopów/ Peasant mob

Rozpoczynam prace nad kolejnym oddziałem słabo uzbrojonych chłopów. Oto pierwsza podstawka.

Figurki QR Miniatures, Xyston i Essex (ranny).

I start work on next battlegroup of poorly armed peasant mob. It's the first stand.

Figures by QR Miniatures, Xyston and Essex (wounded).

Brak komentarzy: