czwartek, 4 czerwca 2015

Bitwa pod Leipheim/ Battle of Leipheim (3)

Sytuacja na początku 6 tury. Na lewym skrzydle armii chłopskiej Czarna Kompania nie dotarła jeszcze do przeciwnika. Trwa walka o wzgórze bronione przez chłopskich pikinierów, a kolejny oddział pikinierów uderza na arkebuzerów Ligi dezorganizując ich i niszcząc jedną podstawkę.
Situation at the beginning of turn 6. On the left of the peasant army Black Company still failed to reach the enemy. Battle for the hill held by peasant pikemen continues and another unit of peasant pikemen charges enemyarquebusiers dirupting them and destroying one stand.

Walka o drugie wzgórze. Początkowy ostrzał z wozów zadał straty atakującym pikinierom Ligi, jednak wozy zostały przez nich zniszczone. Następnie pikinierzy i arkebuzerzy uderzyli na broniących wzgórza chłopów. Pierwszy atak się nie udał. Pikinierzy stracili kolejną, trzecią już podstawkę, ale nie zostali zdezorganizowani.
Fight for secon of the hills. Initial fire from battle wagon causes loses among Swabian pikemen. However battle wagons are swiftly being charged and destroyed. Later pikemen and arquebusiers charge peasants defending the hill. First attack is repulsed. Pikemen loose another, 3rd stand, but pass morale test.
W kolejnej, 7 turze chłopscy pikinierzy nie przełamali oporu arkebuzerów Ligi, a milicja z Norymbergi ostatecznie zepchnęła przeciwników broniących wzgórza.
In 7th turn peasant pikemen still fail to break enemy arquebusiers and Nuremberg militia manages to rout pikemen defending the hill.

Sytuacja na początku ósmej tury. Czarna Kompania zwarła się z przeciwnikiem, jednak walka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Wojska Ligi zajęły jedno ze wzgórz i rozbiły kolejny oddział chłopskich pikinierów. Onaczało to koniec walki, ponieważ armia powstańcza załamała się i rozpoczęła odwrót.
Situation at the start of turn 8. Black Company finally charges the enemy but the fight is inconcluive. Swabian forces take one of the hills and break anither unit of peasant pikemen. This means that the rebel army is finally broken.

Brak komentarzy: