wtorek, 2 czerwca 2015

Bitwa pod Leipheim/ Battle of Leipheim (2)

Na lewym skrzydle armii chłopskiej Czarna Kompania oraz jeden oddział pikinierów ruszają do walki. Z tyłu na skrzydło zmierza jeszcze jeden oddział pikinierów.
On the left wing of the peasant army Black Company and pikemen unit move to the front. Behind the lines another unit of pikemen advances to reinforce the left wing.

Centrum i prawe skrzydło armii chłopskiej. Nacierają pikinierzy i arkebuzerzy Ligi Szwabskiej. Tak kończy się tura 4.
Centre and right wing of the peasant army. Pikemen and arquebusiers of the Swabian League advance. End of the turn 4.Czarna kompania z lewej oraz chłopscy pikinierzy po prawej, prowadzone przez Floriana Geyera.
Black Company on the left and pikemen on the right led by Florin Geyer.

Milicja z Norymbergi oraz arkebuzerzy szykują się do ataku na wzgórze bronione przez chłopskich pikinierów.
Nuremberg militia supported by arquebusiers prepares to attack hill held by peasants with pikes.

Na prawym skrzydle po wymianie ognia ścierają się arkebuzerzy obu stron. Do walki włącza się głównodowodzący wojsk Ligi. Początkowo chłopom udaje się zdezorganizować przeciwnika...
On the right wing some exchange of fire takes place between arquebusiers of both sides. Peasant arquebusiers charge. Commander of the Swabian League forces joins the fight. Initially peasants manage to disrupt the enemy...

ale dzięki zaangażowaniu dowódcy Ligi zostają rozbici. Koniec tury 5.
but thanks to invlvement of the Swabian League's commander they are finally broken. End of turn 5.

Brak komentarzy: