poniedziałek, 22 czerwca 2015

Halabardnicy z Memmingen/ Halberdiers from Memmingen

Kolejna podstawka do oddziału landsknechtów z Memmingen - halabardnicy.
Next stand of Landsknechts from Memmingen - halberdiers.

Bycie wyspecjalizowanym najemnikiem dawało wiele korzyści. Landsknechci byli bardzo kapryśni i potrafili odmówić walki jeśli nie zostali odpowiednio opłaceni. Liga Szwabska regularnie miała problemy z buntującymi się wojskami.
Being a specialised mercenary was giving many profits. Landsknechts were very moody and were able to refuse to fight if they weren't paid enough. Swabian Legue regularly had troubles with rebelious mercenary troops.

Figurki Old Glory/ Figures - Old Glory

1 komentarz:

Phil pisze...

Dynamic and colorful...lovely job!