sobota, 13 lutego 2016

Hiszpańscy muszkieterzy/ Spanish musketeers

Wielki powrót do renesansu, a ściślej mówiąc Wojen Włoskich.
Muszkiet był ciężką bronią lontową, która rozwinęła się w XVI wieku. Początkowo muszkieterzy walczyli jako harcownicy, często przed frontem większych formacji. Ich zadaniem było zdezorganizować szyk wroga przed walką wręcz. Hiszpanie słynęli z dobrze wyszkolonych strzelców.
Great comeback of the renaisance period or precisely - Italian Wars
Musket was a heavy matchlock weapon that developed in the 15th Century. At the beginning arquebusiers fought as skirmishers. Their task was to distrupt enemy formation before hand to hand combat. Spainiards were famous for their well trained arquebusiers.


Ze względu na wagę muszkiety były często używane z podpórką zwaną forkietem.
Due to heavy weight muskets were ofet used with support called forket.

Figurki Old Glory/ Figures Old Glory

3 komentarze:

Skin pisze...

Wydaje mi się że muszkiety były stosowane trochę wcześniej niż w XVI wieku, chociaż mogę się mylić, całkiem w porządku broń

Cisza pisze...

Pierwsze wzmianki o zastosowaniu muszkietu dotyczą bitwy pod Rawenną w 1512 roku. Wcześniej były ciężkie hakownice, które stanowiły poprzednika muszkietu.

Phil pisze...

Very nice job!