czwartek, 11 lutego 2010

Bitwa trwa/ Battle continues

Obie armie zdecydowały się na stoczenie boju spotkaniowego i nacierają. Od początku wiadomo było, że Trakowie będą walczyli między sobą
Both armies decided on meeting engagement and advanced. From the beginning it was clear that Thracians will fight among themselves

Herodot pisał, że Trakowie opanowali by świat (co według niego oznaczało Grecję), jesli tylko nie walczyliby między sobą. Moi peltasci (po lewej) ulegli ostatecznie spartańskim najemnikom i pomimo, że ponieśli stosunkowo niewielkie straty uciekli z pola walki. Starcie lekkiej jazdy (na pierwszym planie) do końca pozostało nierozstrzygnięte

Herodot has written that Thracians would be able to conquer world (fot him it meant Greece) if only they would cease fighting among themselves. My peltasts (on the left) were finally defeated by Spartan mercenary peltasts and ran away despite suffering relatively light causalties. Engagement between light horse (in the foreground) remained inconclusive.

Obie armie manewrują na polu walki. W tle tessalska i spartańska lekka piechota ścierają się ze sobą. Przed nimi Trakowie z rhompaiami stawiają czoła (jak się okazało skutecznie) spartańskiej ciężkiej jeździe. W centrum naprzeciw siebie stanęła tessalska średnia piechota i Trakowie z rhompaiami przeciwko spartanskim hoplitom. Na pierwszym planie kolejni Trakowie z Rhompaiami przeciwko trackim procarzom i takim samym Trakom z rhompaiami.

Both sides maneouver on the battlefield. In the background Thessalian and Spartan light infantry clash. Before are Thracians with rhompaias facing charge of the Spartan heavy cav. (as it has appeared successfuly). In the middle Thessalian medium foot and Thracians with rhompaias face Spartan hoplites. In the foreground another Thracians with rhompaias face Thracian slingers and same Thracians fighting on Spartan side.

Brak komentarzy: