poniedziałek, 15 lutego 2010

Field of Glory - marginalne zwycięstwo/ marginal victory


Walka miedzy tracką lekką jazdą jednej i drugiej strony. Siły niemal wyrównane. Niewielką przewagę uzyskali spartańscy najemnicy, jednak samo starcie pozostało nierozstrzygnięte.

Fight betwee thracian light horse on both sides. Forces were nearly equal. Spartan mercenaries gained small supperiority but clash has remained inconclusive.

Ważne starcie w centrum linii. Na pierwszym planie walczą dwa oddziały trackiej średniej piechoty z rhompaiami, oba wspierane przez dowódców polowych. Na drugim planie jedyne starcie moich traków z odmiennym przeciwnikiem - spartańskimi hoplitami -jednym z najlepszych oddziałów w armii Sparty.

Important clash in the middle. On the foreground two units of Thracian medium foot with rhompaias backed by their field commanders fight each other. In the background only fight in which my Thracians (medium foot) were facing other enemy - Spartan hoplites, one of the strongest units in Spartan army.

W starciu sredniej piechoty moi Trakowie zdołali zdezorganizować przeciwnika. Pechowy okazał się jego dowódca, który poległ w walce.
In clash between medium foot my Thracians managed to disorganise their enemies. Enemy field comander ran out of luck and was killed.

Trakowie wykorzystując poczatkowo pozycję na wzgórzu odepchnęli i zmusili do ucieczki spartańskich hoplitów.

Ponieważ Spartanie stracili ważne oddziały - ciężka jazdę i hoplitów zakonczyliśmy starcie uznając, że koalicja Tessalów z Odrysami odniosła niewielkie zwyciestwo (Spartanie wygrali starcie jednostek lekkich i byli na najlepszej drodze do zdobycia wrogiego obozu, gdy ich linia się załamała).

Thracians at the beginning using their position on a hill defeated Spartan hoplites and forced them to retreat.

Bacause Spartans lost important units - Cavalry and hoplites we finished the battle and called it a marginal victory of Thessalian - Odrysian coalition (Spartans won clash of light foot and were on their way to take enemy camp, when their line has collapsed)
.

Brak komentarzy: