wtorek, 2 lutego 2010

DBA: pierwsza bitwa (cz.2) - wrażenia / DBA: first battle (pt.2) - impressions


Tracka lekka jazda w zwycięskiej walce z perską lekką jazdą
Thracian light horse victoriously engages Persian light horse

Obiecałem kilku osobom, że podzielę się wrażeniami o DBA. Po pierwszej rozgrywce system w miarę mi się podoba. Jest szybki i prosty d nauczenia się. Walki są rozstrzygane bez konieczności wykorzystywania licznych modyfikatorów. Oczywiście cierpi na tym realizm, więc DBA trzeba traktować jako system czysto "rozrywkowy". Sam fakt, że każda armia składa się z równej liczby elementów bardzo ogranicza realizm.

DBA warto traktować jako dodatek do bardziej skomplikowanych systemów, zwłaszcza, że skompletowanie 12 elementów potrzebnych do wystawienia armii nie jest wielkim problemem.

Trakowie przygotowują się do rozprawy z perskim generałem
Thracians prepare to deal with Persian general


I've promised several people to give my impressions on DBA. After first play I rather liked the system. It is easy and fast to learn. Fights are being decided without need to use numerous modifiers. Of course it also limits realism so DBA has to be treated as clearly "recreational" system. Fact that each army is composed of same number of elements limits its realism.

DBA needs to be treated as an addition to more complex systems because completing 12 elements needed to create an army is not a big problem
.

Brak komentarzy: