środa, 10 lutego 2010

Field of Glory - pierwsza bitwa/ First battle

Miałem niedawno okazję uczestniczyć w pierwszej rozgrywce FOG.
Graliśmy czterema armiami - Spartanie, wsparci przez trackich najemników przeciwko Tessalom i sprzymierzonym z nim siłom królestwa Odrysów. Dowodziłem siłami Odrysów, a moje fuigurki znalazły się po obu stronach.

Poniżej pierwsze fotki z rozgrywki. O jej przebiegu i moich wrażeniach dotyczących FOG napiszę wkrótce.

I had an opportunity to play FOG for the first time. We were playing four armies - Spartans with Thracian mercenaries against Thessalians and allied forces of the Odrysian Kingdom. I was commanding Odrysian forces and my figures were on both sides.

Below first photos of the game. I will soon write more about the game itself and my impressions on FOG

Po prawej Spartanie i najemnicy, po lewej koalicja tessalsko Odryska
On the right Spartans and mercenaries, on the left Thessalian-Odrysian alliance

Odrysowie, w głębi Tessalowie
Odrysians and Thessalians in the background


Spartańscy hoplici odegrali ważną rolę w starciu
Spartan hoplites played a significant role during the battle


1 komentarz:

Yori pisze...

Wygląda imponująco!