środa, 21 kwietnia 2010

Po przerwie/ after the break


Po przerwie w uaktualnianiu bloga przedstawiam zdjęcia moich Traków z ostatniej rozgrywki w FOG a, w walce z siłami Lizymacha.

After the break in updating my blog I present photos of my Thracians during last FOG battle agains Lysimach's forces.

Na pierwszym planie grecka jazda sojusznicza, za nią tracka lekka jazda, procarze oraz getyccy konni łucznicy.

At the front allied Greek cavalry, behind it Thracian light horse, slingers an Getic horse archers.


Więcej zdjęć oraz opis bitwy wkrótce.

More photos and battle report soon.

Brak komentarzy: