czwartek, 29 kwietnia 2010

Starożytni Hiszpanie/ Ancient Spanish


Kolejny element armii kartagińskiej ukończony - tym razem stand Caetratii - lekkiej piechoty "hiszpańskiej", rekrutowanej spośród plemion iberyjskich, Luzytanów (zamieszkujących tereny obecnej Portugalii) oraz Celtyberów. Figurki Magister Militum 10mm.

Starożytni "Hiszpanie" byli często wykorzystywani jako najemnicy w armiach kartagińskich. Stanowili znaczną część piechoty biorącej udział w wyprawie Hannibala na Rzym.

Ich postawa pozwoliła Hannibalowi miedzy innymi podczas bitwy pod Kannami utrzymać centrum szyku do czasu gdy rzymskie oddziały zostały otoczone.


Next element of the Carthaginian army finished. This time a stand of Caetarii - light "Spanish" infantry recruited among Iberian tribes, Lusitans (inhabitants of what is now Portugal) and Celtiberians. Magister Militum 10mm figures.

They were frquently used as mercenaries in Carthaginian armies. They constituted significant part of infantry taking part in Hannibal's attack on Rome.

Their ferocity allowed him during battle of Cannae to hold center of the line until Romans were surrounded.

"Hiszpanie" na swoim terytorium preferowali taktyke partyzancką, walcząc w małych grupach plemiennych

Lekka piechota zarzucała wroga oszczepami. Mogła jednak również atakować wręcz. Niektórzy wojownicy byli uzbrojeni w charakterystyczne miecze falcata.

"Spainiards" on their territory preffered guerilla tactics, fighting in small tribal units.

Light infantry was preferring attack with javelins. However it was also able to fight hand to hand. Some warriors were armed with characteristic falcata sword.

W dalszej perspektywie planuję na bazie "hiszpańskich" najemników w słuzbie Kartaginy przygotować armie Viriatusa - luzytańskiego wodza, który w czasie "Wojny ognia" w latach 146-139 p.n.e. zadał Rzymowi wiele klęsk.

In further perspective I plan to make a new army based on "Spanish" mercenaries in Carthaginian service - army of Viriathus - Lusitan commander during the "Fiery War" who in 146-139 b.c. has beaten Romans many times.


Brak komentarzy: