czwartek, 22 kwietnia 2010

Weterani Hannibala/ Hannibal's veterans


Wróciłem do zawieszonego projektu kartagińskiego. Efektem jest pierwsza jednostka kartagińskiej piechoty - weterani Hannibala. Figurki Magister Militum 10mm moim zdaniem nadają się znakomicie do tworzenia wrażenia zwartych szyków. Jak na tą skalę maja również sporo detali.

I came back to suspended Carthaginian project. This unit of Carthaginian infantry - Hannibal's veterans is an effect.In my oppinion Magister Militum 10mm are great to create impression of massed ranks. Rgarding the scale they are also quite well detailed

Weterani Hannibala to najlepsza piechota w jego armii. W większości pochodzili z ludów libijskich podporządkowanych Kartaginie i zobowiązanych do dostarczania rekrutów. W przeciwieństwie do wiekszości kartagińskiej piechoty, nie byli więc najemnikami.

Wielu Libijczyków brało udział w kartagińskiej inwazji na tereny obecnej Hiszpanii i przyczyniło się do pokonania przez wyrastającego dopiero na wielkiego wodza Hannibala tamtejszych ludów (Luzytanów, Celtyberów i innych).

Hannibal's veterans constituted his best infantry. They were mostly Lybians, so people from tribes dependent from Carthage. That differs them from most of the other Carthaginian infantry, composed of mercenaries.

Many Lybians took part in Carthaginian invasion on what is today's Spain and largely contributed to subjugation of ancient spanish tribes (Lusitans, Celtiberians and others) by Hannibal emergin as a great strategist.

Po rozpoczęciu wyprawy Hannibala przeciwko Rzymowi, a zwłaszcza po pierwszej poważniejszej bitwie pod Trebią w Grudniu 218 roku, weterani coraz częściej korzystali ze zdobycznego rzymskiego rynsztunku, zwłaszcza charakterystycznych tarcz Scutum, hełmów ora kolczug.

Nie korzystali natomiast raczej z pilum. Pozostali jednostka walczacą jako typowi włócznicy, ponieważ do tego byli od poczatku szkoleni. W bitwach, zwłszcza pod Kannami w 216 roku p.n.e., byli wykorzystywani jako siła uderzeniowa i zawsze roznosili w puch słabiej wyszkolonych Rzymian.

After start of Hannibal's campaign against Rome, especially after first big battle of Trebia in December 218 B.C., veterans were gradually beeing reequipped with captured Roman equipement especiall Scutum shields, helmets and mail armour.

However they rather didn't use pilums. They remained classic spearmen because they were best trained for this task. In battle, especially battle of Cannae in 216 B.C. they were used as assault element and were always victorious over less experienced Romans.

1 komentarz:

Yori pisze...

Świetni! Trudno uwierzyć, że to 10 mm :)