wtorek, 4 maja 2010

Field of Glory - Trakowie kontra Sparta/ Thracians vs. Sparta (1)

Miałem okazje rozegrać kolejną bitwę w systemie FOG. Tym razem naprzeciw moich Traków stanęły jednostki spartańskie i sprzymierzeni ze Spartą Grecy z różnych Poleis.

Obie armie spore, bo aż na 800 pkt. a gra zespołowa, czyli po 3 dowódców na stronę.

I had an opportunity to play another FOG battle. This time my Thracians were facing Spartans and their allies from various Greek cities.

Both armies quite big 800 points each and a game was a team work because each side had three commanders.

Tracka linia przed bitwą. Z produ lekka piechota, na drodze konni łucznicy, a dalej grupa złożona z lekkiej jazdy i jazdy trackich możnych. Na dalszym planie piechota z rhomphaiami, obóz oraz kolejna lekka piechota.

Thracian line before the battle. At the front light infantry and horse archers. In the background group composed of light horse and Thracian nobles. Behind them camp, infantry with rhomphaias and light infantry.

Tracka jazda, w tle piechota i konni łucznicy
Thracian cavalry and infantry at the background

Pierwsze ruchy. Na lewym skrzydle z zasadzki wypada piechota z rhomphaiami, a dołącza do niej lekka piechota. Szykują się aby przepedzić z pola grecką lekką jazdę.

Initial moves. On the left wing foot with rhomphaias emerges from the trap and light foot joins the group to chase Greek light horse from the field.Brak komentarzy: