niedziela, 9 maja 2010

Trakowie kontra Sparta/Thracians vs. Sparta (3)

Trakowie z rhomphaiami przegonili grecką lekką jazdę ze wzgórza. W centrum walka trackiej lekkiej jazdy i lekkiej piechoty z greckimi peltastami. W dali greccy hoplici wciąż nie mogą dojść do wroga.

Thracians with rhomphaias chased Greek light horse off the hill. In the center clash between thracian light horse and light foot with Greek peltasts. In the background Greek hoplites still trying to catch the enemy.

W centrum peltaści odepchnięci do lasu. Walka między lekką piechotą trwa.

In the centre peltasts were pushed back to the wood and battle between light foot continues.

Na lewym skrzydle Getowie po zmasowanej szarży uporali się w końcu z grecką lekką jazdą.

On the left wing Getae after massed charge finally dealt with Greek light horse

W centrum jeden z oddziałów greckich peltastów i jeden lekkiej piechoty trackiej zostały zniszczone. Na koniec bitwy zderzyły się jeszcze oddziały Traków z rhomphaiami i spartańskich hoplitów. Górą byli hoplici, którzy ostatecznie zmusili do odwrotu jeden oddział Traków, choć nie zadali im większych strat.

W tym momencie zdecydowaliśmy zakończyć bitwę. Zbliżający się zmierzch zmusił obie armie do wycofania się.

In the middle one of Greek peltasts group and one Thracian light foot were destroyed during fighting. At the end of the battle Thracians with rhomphaias colided with Spartan hoplites colided. Hoplites emerged victorious forcing one group of Thracians even though Thracians didn't suffer significant causalties.

At this point we have decided to finish the battle. Both armies were forced to retreat by the coming evening.


Straty obu stron były niewielkie.
Grecy stracili jednych peltastów i lekką jazdę, natomiast Trakowie lekką piechotę. Można więc uznać bitwę za remis.

Causalties on both sides were light.
Greeks lost light horse and peltasts, and Thracians one group of light foot. So the battle can be called a draw.

Brak komentarzy: