niedziela, 23 maja 2010

Dowództwo hiszpańskie/ kartagińskie / Spanish/Carthaginian command

Kolejne dowództwo, tym razem pasujące do dwóch warmaster'owych armii - "hiszpańskiej" z Wojny Ognia z rzymianami oraz kartagińskiej.

Another command. This time it is suitable for two armies - ancient "Spanish" from War of Fire against Romans and Carthaginian.

Dowódca ma zdobyczny rzymski rynsztunek z typową tarczą, a co najw
ażniejsze kolczugą. Starożytni Hiszpanie, a zwłaszcza celtyberowie sami również wytwarzali kolczugi. Były one jednak zarezerwowane dla dowódców oraz ich obstawy. Podobnie z hełmami. Używano zarówno tych miejscowej produkcji, jak i zdobycznych. Ich zastosowanie ograniczało się jednak do jazdy lub możnych.

Commander has captured Roman equipement with typical Roman shield and what's more important mail armour. Ancient Spanish, especially celiberans were producing their own mail armours. However they had limited use and were worn only by chieftains and their guards. Sililar case was with helmets. Captured and domestically manufactured ones were in use by the cavalry and nobles.

Sztandarowy i wojownik z gwardii dowódcy mają typowo hiszpański ekwipunek. Sztandarowy jest wyposażony w lekką tarczę, wojownik natomiast w podobną do rzymskiej tarczę średniej piechoty oraz miecz falcata.

Standard bearer and guard have typical spanish equipement. Standard bearer bears light shield and guard has heavir one used by medium infantry together with falcata sword.


Brak komentarzy: