piątek, 7 maja 2010

Trakowie kontra Sparta/Thracians vs. Sparta (2)Na lewym skrzydle Trakowie z rhompaiami, wspierani przez getyckich konnych łuczników i procarzy, przepędzają ze wzgórza grecką lekką jazdę.

W tle manewry trackiej lekkiej jazdy oraz kryjąca się w lesie grecka lekka piechota

On the left wing Thracians with rhomphaias supported by Getic horse archers and slingers prepare to chase off light horse from the hill.

In the backgrounds Thracians light horse manouvers and Greek light foot hides in a forrest.


Tradycyjna wymiana oszczepów miedzy tracką lekka jazdą a grecką lekką piechota. Trakowie zostali lekko zdezorganizowani, ale bardzo szybko sie zebrali. Zadna ze stron nie poniosła strat.

Traditional exchange of javelins between Thracian light horse and Greek light foot. Thracians were slightly distrupted but very soon reorganised.Neither side suffered any causalties.

Brak komentarzy: