wtorek, 18 maja 2010

Caetratii

Ukończyłem dwa oddziały Caetratii (Magister Militum 10mm) - lekkiej piechoty złożonej z plemion zamieszkujących tereny obecnej Hiszpanii do armii kartagińskiej.

I managed to finish two groups of Caetrarii (Magister Militum 10mm) - light infantry composed of people from tribes living in what is now Spain


Starożytni "hiszpanie" to częściowo Celtyberowie, widoczne są więc wyraźne wpływy celtyckie miedzy innymi we wzorach na tarczach, ozdobnych nawet u lekkiej piechoty.

Ancient "Spaniards" are partly cetiberian peoples so Celtic influence is clearly visible for example in ornaments on shields. Ornamented shields were carried even by light infantry.

Caetratii w walce używali przede wszystkim oszczepów. Ulubioną strategią "Hiszpanów" było wykorzystanie trudnego terenu, atak z zasadzki i korzystanie z przewagi jaka w takiej sytuacji daje luźny szyk oraz manewrowość. Umieli jednak walczyć równiez w dużych bitwach. Wówczas polegali głównie na cięższej "średniej" piechocie.

Caetratii mogli walczyć również wręcz. Ich charakterystyczne miecze falcata stały się popularne równiez poza terenami półwyspu Iberyjskiego

Caetratii were using mainly javelins. Their preferred tactics was using difficult terrain, seting traps and benefiting from advatages given in such situation by loose formations and manouverability.

However "Spaniards" were also able to fight regular battles. In such situations ther relied mainly on medium foot.

Caetratii
could fight hand to hand. Their characteristic falcata swords became popular also outside Iberian Penisula.

Brak komentarzy: