czwartek, 13 maja 2010

Grenadier 2010

Kilka fotek z tegorocznego Grenadiera / Several photos from Grenadier 2010 Gaming day

Polska tankietka TKS z 1939 Wojny Obronnej roku / Polish TKS tankette from 1939

Zawsze byłem fanem improwizowanych samochodów pancernych (może ze względu na zainteresowanie Wojną Domowa w Hiszpanii). Improwizowany samochód pancerny "Kubuś" używany przez powstańców warszawskich w 1944 roku. Odrestaurowany i na chodzie.

I've always been a fan of improvised armour (probably because of my interest in Spanish Civil War). Improvised armoured car "Kubuś" used during Warsaw Uprising in 1944. It was restored and is fully operational.

Turniej DBA - znakomity obóz Bizantyjczyków/ balista.

DBA Tournament - great Byzantine camp/ ballista.

Samobójczy perski rydwan z kosami wspierany przez kawalerie i generała.

Suicide Persian scythed chariot supported by cavlry and general.

Brak komentarzy: