poniedziałek, 11 października 2010

Gwardia wodza/ Chieftain's Guard

Ukończyłem kolejny stand "hiszpańskiej" średniej piechoty. W wersji do armii zjednoczonych przeciwko Rzymowi plemion z czasów "Wojny ognia" będzie to gwardia wodza. Wojownicy takiej osobistej gwardii byli elitą elity. Mieli z pewnością najlepszy ekwipunek, zapewne dostarczany przez samego wodza. Byli także groźnymi w walce weteranami wielu starć międzyplemiennych.

I finished a stand of "Spanish" medium foot. In version for rebels from the "War of fire" it will be a Chieftain's Guard.Such warriors of the leader's personal guard were elite of the elite. Surely they had best equipement probably provided by the leader himself. They were also veterans of many clashes between tribes.

Dodatkowa motywacją była często także składana przez nich przysięga, że nie opuszczą żywi pola bitwy jesli wódz, którego strzegą zginie w walce.

They had also another motivation - an oath that they will not leave the battlefield alive if their chieftain dies in combat.


Aby odróżniali się od innych oddziałów średniej piechoty postanowiłem pomalować gwardzistów w bardziej jednolitej białej tonacji. Niemal wszyscy mają reprezentacyjne białe tuniki i wygląd ujednolicony na tyle na ile pozwalał na to charakter plemiennej armii.

To make them differ from other medium foot units I painted them in white tones giving them more uniform look. Nearly all of them have representative white tunics and as uniform appearance as possible in tribal army.

Wkrótce zamieszczę zdjęcia całego oddziału / I will soon publish photos of the entire unit.

Brak komentarzy: