czwartek, 21 października 2010

Kompania zmechanizowana/ Mechanized company

Odpoczywam od starożytności i kontynuuje robienie współczesnej armii polskiej do Cold War Commander'a w 3mm.

I'm taking a break from ancient projects and continue to paint modern Polish army for Cold War Commander in 3mm scale.


Po Danach i Mi-24 czas na pierwszą kompanię zmechanizowaną. Trzy plutony Rosomaków przewożące dwa plutony piechoty oraz pluton wsparcia z ciężkimi karabinami maszynowymi.

After Danas and Mi-24 it's time for first mechanized company. Three platoons of Rosomak (Wolverine) wheeled armoured vehicles transporting two platoons of infantry and a heavy support platoon with HMGs.

Figurki piechoty w tej skali muszą być oczywiście bardzo uproszczone i dalekie od anatomicznej poprawności, ale i tak jestem pełen podziwu dla Oddziału Ósmego za dokładność ich wyrobów.

Infantry figures in this scale have to be very simplified and far from anathomical correctness, but I'm still full of admiration for details that Oddzial Osmy manages to give their products.

Brak komentarzy: