poniedziałek, 25 października 2010

PT-91 "Twardy"

Kolejny ukończony oddział Wojska Polskiego w skali 1/600 (3mm). Dwa plutony PT-91, czyli zmodernizowanych T-72 oraz czołg dowodzenia.

Pozostaję pełen podziwu dla dokładności modeli Oddziału Ósmego. Na zdjęciach nie widać nawet wyraźnie detali takich jak kostki pancerza reaktywnego.

Next unit of Polish Army in 1/600 scale (3mm) finished. These are two platoons of PT-91, Polish modernised t-72 and a command tank.

I'm still full of admiration for Oddzial Osmy's models. On the photos you cannot even clearly see some details present such as bricks of the reactive armour.


PT-91 to najprościej mówiąc modernizacja T-72, która weszła do służby w roku 1995. Główne różnice z bazową konstrukcją to dodany pancerz reaktywny (złożony z bloczków wypełnionych materiałem wybuchowym majacym rozpraszać siłę uderzenia pocisku przeciwpancernego). Pancerz został również wzmocniony materiałami kompozytowymi. Zmieniona została również elektronika. PT-91 posiada nowocześniejsze przyrządy noktowizyjne. PT-91 ma również mocniejszy silnik niż wariant T-72 na którym bazował.

Speaking shortly PT-91 is a modernised T-72 that entered service in 1995. Main improvement is an added reactive armour (blocks of explosive material that react against anti tank charges). Armour was also strengthened with composites.
Also electronics of the tank were improved. PT-91 has more modern night vision devices. It has also a more powerful engine.

PT-91 pozostaje głównym czołgiem Wojska Polskiego. 48 czołgów zostało również sprzedanych do Malezji.

PT-91 is still a main tank of the Polish Army. 48 tanks were also sold to Malaysia.

Brak komentarzy: