niedziela, 16 października 2011

Kawaleria i włócznicy Mieszka I/ Cavalry and spearmen of Mieszko I


Kolejne elementy armii Mieszka I (Wczesnośredniowiecznej armii polskiej) ukończone.

Jeden z nich to kawaleria - trzech wojów prezentujących różne typy stosowanego wówczas pancerza. Jeden nosi zbroję łuskową mającą wschodni rodowód. Środkowy posiada gruby skórzany kaftan nabijany ćwiekami stosowany przez tych, których nie było stać na droższe pancerze. Kawalerzysta po lewej jest wyposażony na modłę zachodnioeuropejską, w kolczugę oraz migdałową tarczę.

Next elements of Mieszko I army (Early Polish) finished. This time these are cavalry and spearmen.

Three cavalrymen represent various types of armour used in early medieval Poland. One wears scale armour of eastern origin. Warrior in the middle has thick leather clothes with hobnails. Such improvised armour was worn by those that couldn't afford chainmail or scale armour. Warrior on the left has western chainmail and almond shaped shield.

Kolejny element to drugi już stand włóczników pospolitego ruszenia, posiadających słabsze wyposażenie niż tarczownicy, za których zabiorę się później.

Next element represent militia spearmen different from better armed shield bearers called "tarczownicy", that I'll make later.

Brak komentarzy: