środa, 12 października 2011

Numidowie/ Numidians


Zawsze staram się pracować równolegle nad kilkoma projektami, aby uniknąć monotonii. Odłożyłem więc na chwilę armię Mieszka I, aby wykonać kolejny oddział do wojsk kartagińskich do systemu Warmaster Ancients. Pomalowałem prezentowanych powyżej Numidów (skala 10mm, Magister Militum), bardzo uniwersalne figurki, mogace służyć za niemal każdą starożytną lekką jazdę.

I always try to make several projects at the same time to avoid monotony. I made a break in painting Early Polish army of Mieszko I to finish next unit of the Carthaginian army - Numidians (10mm Magister Militum). These figures are universal and may represent nearly every ancient light horse unit.
Numidyjska lekka jazda była bardzo ważnym elementem armii kartagińskich. Dostarczali jej władcy Numidii, znajdujacej sie na terytorium obecnej Tunezji.

Numidyjscy jeźdźcy walczyli bez pancerzy, czasem używając jedynie lekkich tarcz. Specjalizowali się w działaniach typu uderz i uciekaj. Słuzyli również w charakterze zwiadowców. Okazywali się również bardzo groźni dla zdezorganizowanego juz przeciwnika, lub gdy uderzali z flanki. Walczyli za pomocą rzucanych oszczepów, bardzo rzadko dążąc do walki wręcz.

Więcej o tych znakomitych jeźdźcach przy okazji malowania kolejnych oddziałów (w armii kartagińskiej musi być ich co najmniej 4).

Numidian light horse was a very important element of Carthaginian armies. It was formed by warriors from allied Numidia (nowadays on territory of Tunisia).

Numidian horsemen were unarmoured. Sometimes they used light shields. Their main ability was using hit and run tactics. They were also used as scouts. Numidian horsemen were very dangerous for the enemy if he became distrupted or Numidians were charging his flanks. These warriors were throwing javelins, very rarle fighting hand to hand combat.

More on these skilled horsemen when I'll paint next units (I need at least 4 of them to my WA Carthaginian army).

Brak komentarzy: