wtorek, 10 lipca 2012

Imperialna artyleria/ Imperial artillery


XVI wiek to czas bardzo dynamicznego rozwoju broni palnej, a zwłaszcza artylerii. Wojny włoskie były pierwszym przykładem jej masowego zastosowania, w wyniku którego w przeszłość odeszły wczesniejsze jeszcze średniowieczne fortyfikacje, bardzo wrażliwe na ogień dział.

16th Century was an era of dynamic development of firearms and especially artillery. Italian wars were a first example of its mass use. Previous fortifications coming from the middle ages proved to be obsolete and vulnerable to artillery fire.

 Oczywiście w XVI wieku znano jedynie artylerię ładowana odprzodowo. Jej użycie w polu było bardzo trudne. Niska szybkostrzelność powodowała, że działa były wrażliwe na atak przeciwnika i należało je chronić przy pomocy własnej piechoty. Również celność ostrzału pozostawał wiele do życzenia, chociaż dobrze wyszkoleni artylerzyści potrafili w odpowiednich warunkach zmusić przeciwnika do odwrotu.

Of course only muzzle loaded artillery existed in the 16th Century. Its use in field was very difficult. Low rate of fire made it an easy target for the enemy so artillery had to be well protected. Also accuracy of fire was a problem. Despite this well trained artilerymen in good conditions were able to rout the enemy.

Swój wkład w rozwój artylerii miał między innymi cesarz Karol V, który starał się ujednolicić jej kaliber. Działa średnie miały więc posiadać wagomiar 12 funtów tzn. strzelać 12 funtowymi pociskami. artyleria imperialna zaczęła również używać żelaznych kul, które zastapiły wcześniejsze kamienne.

Charles V, German Emperror, had also his contribution to development of the artillery. He was trying to unify its calibre. Medium guns were to fire 12pdr projectiles and Imperial artillery started to use iron projectiles to replace previous stone ones. 

Moja kolejna praca to powrót do renesansu, a jednoczesnie pierwsze z dwóch dział baterii sredniej artylerii (12 funtowej). Wraz z działem wykonałem umocnienia złozone z używanych właśnie do o wzmacniania pozycji dział wiklinowych koszy wypełnionych ziemią oraz desek.

My next work is a return to renaissance period and also a first of two-cannon battery (12pdrs). Together with the cannon I've made some fortifications made of big wicker baskets filled with earth and some wood.

Figurki 15mm Venexia. Niestety firma zakończyła produkcję i póki co jestem zdany na zapasy które zgromadziłem..

Figures are 15mm from Venexia. Unfortunately they've stopped production so I have to cope with what I've already purchased.

3 komentarze:

Phil pisze...

A wonderful unit! Really a great work!

Pablo pisze...

Podstawka rewelacyjna.

Miejmy nadzieję, że formy Vanexii jeszcze ktoś wykorzysta. W grudniu jeszcze nabyłem nowych arkebuzerów.

Cisza pisze...

też mam taką nadzieję. Wkrótce więcej moich renesansowych produkcji, w tym właśnie arkebuzerzy.