poniedziałek, 16 lipca 2012

Żandarmi z dowództwem/ Gendarmes with command


Kolejne dwie podstawki żandarmów gotowe, w tym podstawka z dowódcą oddziału.

Z tej okazji kilka słów o bardingu, czyli zbroi dla konia. Zaczęła się ona pojawiać w późnym średniowieczu, gdy coraz częstsze było używanie pik i innej broni drzewcowej. Miała również chronić konie przed ostrzałem z łuków i kusz.

Charakterystycznym elementem końskiej zbroi był champion chroniący łeb zwierzęcia. Barding stracił na znaczeniu w momencie udoskonalenia broni palnej, przed którą nie chronił, a zmniejszał ruchliwość jazdy. Był za to jeszcze długo stosowany na przykład podczas turniejów rycerskich traktowanych coraz bardziej jako sport, a coraz mniej jako pokaz umiejętności bojowych.Two more stands of gendarmes are ready including one with commander of the unit.
 

On this occasion few words about barding - armour for the horse. It has appeared as a response to increasing use of pikes and other polearms. It was also to protect horses from arrows.
 

The characteristic part of barding is champion, procting horse's head.

Barding lost its significance when firearms were improved. It was unable to protect horses from them and was seriousli limiting manouverability of the cavalry. however it was stil used during tournaments percieved more as a sport than show of actual military skils.


Brak komentarzy: