środa, 4 lipca 2012

Pierwsze strzały w Aragonii/ First shots in Aragon (1)

Rozegrałem w ostatni weekend potyczkę z początków wojny domowej w Hiszpanii (1936) w systemie Force on Force. Graliśmy walkę patroli anarchistycznej milicji CNT (Krajowej Konfederacji Pracy) i guardia civil (paramilitarnej policji działajacej głównie na terenach wiejskich.

Last weekend we've played a skirmish from first days of the Spanish Civil War (1936) in FoF system, We've played clash between anarchist CNT militia and guardia civil patrols.

Aragonia 18 lipca 1936

Odprawa CNT: Towarzysze! Z Barcelony i Madrytu dochodzą niepokojace wieści. Zanim zostało przerwane połaczenie telefoniczne dowiedzieliśmy sie o próbie faszystowskiego puczu wspieranego przez wojsko. Waszym zadaniem jest przedostanie się drogą koło spalonego koscioła w okolice pobliskiego miasteczka i sprawdzenie co robi miejscowy posterunek guardia civil oraz falangisci. Wczoraj w okolicy złapaliśmy zmierzajacego do kościoła proboszcza oraz dowódcę guardia civil, którzy razem spiskowali. Niestety udało im się uciec.

Odprawa guardia civil: Czerwoni ogłosili strajk generalny. W okolicy pojawili się anarchiści, którzy spalili kościół i schwytali naszego komendanta oraz proboszcza. Świadkowie twierdzą, że na szczęście obu udało się uciec i przebywają gdzieś w okolicy. Dwie drużyny funkcjonariuszy mają natych miast wyruszyć i odnaleźć zaginionych. Funkcjonariuszom wydano karabiny oraz pistolety maszynowe. Oczekujcie oporu ze strony przeciwnika. Wszelkie wrogie grupy zbrojne należy próbować rozbić i rozbroić.

Aragon 18 July 1936

CNT briefing: Comrades! The alarming news are coming from Barcelona and Madrid. Before telegraph connection was broken we managed to find out that a fascist coup backed by the military is taking place. Your task is to pass near the ruined church to the nearby town and gather information about guardia civil post and falangists movements. yesterday our militia has captured a priest and commander of guardia civil that were going to the church probably to plan some plot. Unfortunately they managed to escape.

Guardia civil briefing: reds had proclaimed the general strike. Anarchists appeared in 6the vicinity and burned the church. They also captured our commander and a priest. Witnesses report that prisoners managed to escape. Two teams of functionaries were dispatched for a search mission. Functionaries were issued rifles and machine guns. Expect resistance. All encountered hostile armed groups are to be routed and disarmed.

 Dwie drużyny milicji CNT biegiem dotarły na teren spalonego kościoła. Wkrótce wykryto obecność przeciwnika. Jedna drużyna zaczaiła się za murem kościoła, druga z tyłu pozycje pozwalające na wsparcie towarzyszy ogniem.

Two CNT militia fireteams ran to the burned down church. It was where enemy presence was revealed. One team stalked behind the church wall and the other took positions to give covering fire.

 Patrol guardia civil dotarł do porzuconego samochodu komendanta. Okazało się, że samochód został zniszczony, ale w środku nikogo nie było. Dowódca patrolu zdecydował o dalszym posuwaniu się przez winnice w kierunku koscioła.

Guardia civil patrol found an abandoned car of the commander. It was destroyed by no trace of the owner was found. Commander of the patrol ordered further advance through the vineyard towards the church.

 Anarchiści na pozycjach przy murze/ anarchists on positions behind the wall.

Druga druzyna milicji ruszyła aby zająć budynek kościoła/ Seond team of the militia moved to occupy the church building.

Tymczasem patrol guardia civil dotarł do muru i również zauważył slady obecności przeciwnika.

At the same time guardia civil reached the wall and also encountered enemy presence

Wkrótce padły mpierwsze strzały. Druzyna milicji i drużyna guardia civil nagle znalazły się naprzeciw siebie. Funkcjonariusze zareagowali szybciej. Serie z pistoletów maszynowych i strzały z karabinów dosięgnęły czterech anarchistów. Jeden został zabity, a jeden ciężko ranny, pozostałych dwóch tylko draśniętych. Odpowiedź milicjantów okazała się nieskuteczna. zszokowani strzelali niecelnie.

Soon first shots were fired. Militia and guardia civil fireteams suddenly were in close quarter contact. Functionaries were swifter. they managed to hit four enemies killing one and seriously wounding the other. Other two hits barely scratched the militiamen. Their response was inaccurate. Shocked militiamen fired widely.

Dalsza wymiana ognia okazała się mało skuteczna. Anarchiści uzyskali kilka trafień, ale były one niegroźne. Tylko jeden funkcjonariusz guardia civil został lekko ranny. Dowódca patrolu guardia civil zastanawiał się czy rzucić do wsparcia drugą drużyne, czy też wysłać ją na poszukiwania. Ostatecznie zdecydował się na wykonanie głównego zadania. druga drużyna zachęła obchodzić teren kościoła z przeciwnej strony.

Further excheange of fire was ineffective. Anarchists scored few hits but only one guardia civil functionary was lightly wounded. commander of guardia civil patrol was hesitating whether to support his men with the other fireteam or to send it for a search mission. he decided to do the latter and secon fireteam started to bypass the terrain of the church.

3 komentarze:

Inkub pisze...

Bardzo fajnie to wygląda, zawsze dobrze gra się na ładnie wyglądającym terenie:)

Anonimowy pisze...

milicja w jp ma inne znaczenie niż militia w ja!!!
Dlatego zdziwiłem się gdy funkcjonariusze zaczęli do siebie strzelać a padać zaczęli anarchiści
;P

Cisza pisze...

kontekst historyczny. Milicje były oddziałami złożonymi z członków głównie związków zawodowych. Guardia Civil to z kolei taka wiejska zmilitaryzowana policja.