piątek, 22 listopada 2013

Chłopscy pikinierzy/ Peasant pikemen


Po dowództwie oddziału czas na masy chłopów z pikami, które zaczynają się zbierać pod sztandarem rebeliantów.

Znowu figurki Old Glory z zestawu nieopancerzonych pikinierów. Zaletą malowania szesnastowiecznych dużych oddziałów jest to, że ówczesne armie jeszcze nie stosowały mundurów. Pomalowanie 48 figurek na 12 podstawkach w te same kolory groziłoby zdrowiu psychicznego malującego, albo spowodowało szybkie zniechęcenie.

Od początku chciałem aby moi rebelianci odróżniali się od landsknechtów dostyć ubogim wyglądem. Bez jaskrawych kolorów - brązy, biel, czasem beż, kolory ubrań zwykłych chłopów, czasem uzupełnione o kapelusze landsknechtów czy hełmy.


After command of the unit time for masses of peasants with pikes gathering under rebel banners.

Again Old Glory figures from the unarmoured pikemen set. The main quality of painting 16th Century units is their lack of uniformity. Painting 48 uniformed figures on 12 stands may be dangerous to sanity of the painter or just simply discouraging.

From the start I wanted hese figures to look less colourful than for example landsknechts. Without bright colours - browns, white, beiges - colors of peasant outfit with added landsknecht hats and an ocasional helmet.

Brak komentarzy: