niedziela, 17 listopada 2013

Starcie wodzów (2)/ Clash of warlords (2)

 Berserkerzy wroga starli się z moimi wojownikami i polegli, zabijając trzech wojowników. Pole walki stawało się coraz bardziej puste, ponieważ przeciwnik użył specjalnej zdolnosci eliminowania małych oddziałów i trzech wojowników pozostałych na prawej flance uciekło.
Enemy berserkers charged my warriors and were all killed at the cost of three warriors. Battlefield was more and more empty because enemy has used special ability of eliminating small units and three remaining warriors on the right fled.

 Dzielni wojownicy po pokonaniu berserkerów./ Brave warroirs after defeating enemy berserkers.

Wódz wraz z berserkerami zmierza ku ostatniemu oddziałowi przeciwnika, chroniącemu wrogiego wodza.
Warlord with berserkers heading towards the last enemy unit protecting the warlord.

Bitwa zmierza do rozstrzygnięcia. Starcie niemal wszystkich wojowników, którzy pozostali na polu walki. Padło trzech berserkerów i jeden z moich wojowników, przeciwnik stracił siedmiu wojowników.
Clash is nearing the end. Melee between nearly all warriors on the table. My remaining berserkers and one warrior fell. Enemy has lost seven warriors.Starcie trwa. Wrogi wódz zabija jeszcze jednego wojownika, a następnie używa zdolności specjalnej aby zmusić pozostałych trzech do ucieczki. Z pola walki ucieka też ostatni pozostały przy życiu jego wojownik.

Clash continues. Enemy warlord kills one of my warriors and uses special ability to remove three remaining. Also his last warrior runs away.Decydujące starcie. Na miejsce dociera ostatni gwardzista i pomaga mojemu wodzowi zabić przeciwnika. Zwycięstwo! Wielu wojowników zasiądzie po tej walce w salach Walhalli.

Decisive clash. Last of my hearthguard joins the fight and helps my warlord to kill the enemy. Victory! Many warriors will dine in the halls of Valhalla after this clash.


Brak komentarzy: