wtorek, 19 listopada 2013

Chłopskie dowództwo/ Peasant command


Początek kolejnego oddziału chłopskich pikinierów. Tym razem zaczynam od dowództwa z chorążym i bębniarzem.

Chłopi ci mają sztandar rebeliantów z Untergrombach, na granicy Niemiec i Francji. Z jednej strony widnieje powszechny w powstańczych armiach motyw chłopskiego buta oraz biały krzyż na niebieskim tle będący regionalnym symbolem używanym także we Frankonii. Na drugiej stronie motyw ukrzyżowania i wizerunki Marii Magdaleny oraz Jana Chrzciciela, a także tekst modlitwy "Boże daj nam swą sprawiedliwość".

Na odwrocie sztandaru również habsburski dwugłowy orzeł, ponieważ część chłopów domagała się aby podlegać nie szlachcie, ale bezpośrednio cesarzowi.

Figurki Old Glory, bębniarz Wargamer (przerobiony ze szwedzkiego dobosza).


 Start of the new peasant pikemen block. This time I start with command with drummer and standard bearer.

These peasants have a banner of Untergrombach rebels used on German French border. On one side it has a common rebel symbol of a peasant shoe and a regional white cross on a blue field (used also in Franconia). On the other side crucifixion motive with Mary Magdalene and John Baptist and a prayer "God give us thy divine justice".

There is also a two headed Habsburg eagle because some peasants demanded that they want to be directly subjects of the emperor not the noblemen.

Figures Old Glory - drummer converted from Wargamer swedish drummer

1 komentarz:

Phil pisze...

Splendid paintjob and flag!