wtorek, 26 listopada 2013

Piki, piki, więcej pik/ Pikes, pikes and more pikes

Kolejne dwie podstawki pikinierów. Taka już dola malującego szesnastowieczne armie, że musi się przyzwyczaić do malowania mas pikinierów.

Wielkie formacje piechoty z pikami stanowiły powszechny widok na szesnastwiecznych europejskich polach bitew. Nie inaczej było w przypadku armii chłopskich powstańców. Ponieważ wzorowali się oni na landsknechtach - jedynych zawodowych żołnierzach z którymi mieli częsty kontakt, zapewne wyszkolona część powstańców umiała tworzyć podobne formacje.

Next two stands of pikemen. It's a fate of painter painting 16th Century army - he has to paint loads of pikemen.

Huge pikemen formations were dominating early 16th Century European battlefields. Probably the same was with peasant armies. Peasants were modeling themselves on landsknechts - the only professional soldiers they had regular contact with. Probably trained part of rebel forces were able to form formations similar to used by landsknechts - including blocks of pikemen.

To już niemal połowa drugiego dużego oddziału pikinierów. Po jego ukończeniu wracam do niewyszkolonych buntowników z różnorodną bronią.

It's nearly half of the second large unit of pikemen. After finishing it I'll come back to painting untrained mob with various weapons.

1 komentarz:

Phil pisze...

Lovely work!