środa, 4 grudnia 2013

Niemieckie rycerstwo - prace w toku/ German knights - work in progress (2)

Dalszy ciąg prac nad niemieckim rycerstwem.


 Tym razem praca nad kolejnymi mniejszymi już szczegółami - część koni została już pomalowana, podobnie jak detale na końskich zbrojach. Pomalowana została też główna broń rycerzy - kopie - na razie na kolor podstawowy - biały lub żółty.

Przy okazji prac - kilka słów o niemieckich, imperialnych rycerzach. Nigdy nie była to grupa liczna.Podczas Wojen Włoskich we Włoszech walczyło zwykle zaledwie kilkuset ciężkich opancerzonych imperialnych rycerzy. Większość z nich nie było nawet Niemcami.

Niemcy biorący udział w walkach wywodzili się z grupy tak zwanych wolnych imperialnych rycerzy - ludzi szlechetnych rodów, którzy podlegali bezpośrednio cesarzowi i utrzymywali w dużej mierze z udziału w wojnach. Tradycyjna szlachta niechętnie oddalała się od swoich włości i nie była zainteresowana udziałem w cesarskich wyprawach.

Work on German knights continues.

This time I took care for smaller details - some horses are painted, so are details of the horse armor. I've painted also heavy lances with base colors - white and yellow.

While painting is in progress few words on German imperial knights. They weren't numerous. During Italian Wars in most of campaigns Imperial forces had usually no more than several hundred heavy cavalrymen. Most of them weren't Germans.

Germans participating in wars were coming from the group of so called free German knights - people of noble origin and subordinated directly to the emperor. They lived to great extent from warfare. Traditional nobility wasn't eager to participate in wars far away from their posessions.

Brak komentarzy: