sobota, 14 grudnia 2013

Ósmy stand pikinierów/ Eighth stand of pikemenÓsma podstawka pikinierów gotowa./ Eighth stand of pikemen ready

Chłopscy pikinierzy nie byli wbrew pozorom postawieni na straconej pozycji. Pokazała to bitwa pod Leipheim w kwietniu 1525 roku. Około 5 tysięcy chłopów z armii Leipheim w okolicach miasta Ulm przez dłuższy czas broniło silnej pozycji przed siłami Ligii Szwabskiej. Dopiero brak zaopatrzenia i rozproszenie sił które było wynikiem poszukiwania żywności spowodowało klęskę.

Chłopi dali się też podejść podczas negocjacji specjalnie przedłużanych przez dowódców Ligii Szwabskiej którzy sprowadzali na pole walki posiłki.

Peasant pikemen were not always on the lost side. It was shown ia. during the battle of Leipheim in April 1525. About 5 thousand rebels from Leipheim band near the city of Ulm were defending their positions for quite a long time from the Swabian League forces. Lack of provisions and spreading troops searching for food were main reasons of their defeat.

Peasants were also lured into negotiations Swabian League was conducting to have time to bring more troops to the battlefield.
Armia chłopska w marszu/ Peasant army on the march

1 komentarz:

Phil pisze...

Another great unit!