wtorek, 17 grudnia 2013

Niemieckie rycerstwo (rycerstwo Ligi Szwabskiej)/ German knights (Swabian League)System rekrutowania rycerstwa podczas wojen chłopskich początków XVI wieku był inny niż w czasie Wojen Włoskich. przede wszystkim rekrutacją zajmowała się Liga Szwabska, czyli związek książąt, wolnych miast i szlachty z terenów dawnego Księstwa Szwabii (więcej o Lidze Szwabskiej w kolejnych wpisach).

Recruitment system during Peasant Wars at the begining of the 16th Century was different than for Italian Wars. Firstly knights were hired by the Swabian league - the confederation of princess, free cities and nobility from the area of former Principality of Swabia (more about Swabian League in next posts).

W pełni opancerzonych jeźdźców było niewielu. Częściej rekrutowali się nie z wielkich rodów szlacheckich lecz spośród raubritterów, czyli rycerzy rabusi - najemników i zbójców o szlacheckim rodowodzie, którzy podczas pokoju często zajmowali się napadaniem kupców, czy nawet plądrowaniem zamków. Liczyli bardziej na żołd i okazjonalne łupy czy raczej rabunki niż na wojenne zdobycze, bo cóż można zdobyć na zbuntowanych chłopach.


Fully armoured knights were rare. They were more often not members of the rich nobility but raubritters - robber knights - mercenaries and robers of noble origin. During peacetime their main job was robbing traders or even plundering castles. They were striving more to gain payment and occasional booty or more acurately robberies than spoils of war. What spoils of war can be won from rebel peasants.

Druga podstawka niemieckiego rycerstwa złożona jest z figurek Venexii, niestety już niedostępnych.

Second stand of German knights composed of Venexia figures - unfortunately unavailable anymore

Brak komentarzy: