niedziela, 22 grudnia 2013

Pikinierzy niemal ukończeni/ Pikemen nearly finishedTo już dziewiąty stand pikinierów. Zostały jeszcze trzy.

Wspomniana wcześniej bitwa pod Leipheim pokazała, że armiom chłopskim często brakowało nie piechoty zdolnej utrzymać pole, ale kawalerii, a co najważniejsze koordynacji.

Pod Leipheim powstańcy nie doczekali się obiecywanej pomocy regimentów z Bermatingen i Armii Jezior. Pomimo że rebelianci tworzyli czasem federacje rzadko działali na poziomie wyższym niż jedna armia licząca 4-10 tys ludzi. Czasami jedne armie zawierały nawet porozumienia z Ligą Szwabską i wycofywały się z walki gdy inne wciąż walczyły.
Gdyby udało sie zgromadzić na polu walki wszystkie najlepsze siły rebeliantów istniała nawet szansa pokonania Ligii Szwabskiej.


Ninth stand of pikemen ready. Three more to go.

Mentioned battle of Leipheim has shown that peasant armies do not lack determined infantry able to hold the enemy, they lacked cavalry and above all coordination.

At Leipheim rebels were waiting for help from Bermatingen regiment and Lake Army, that never came.
Despite the fact that rebels sometimes were forming federations they rarely fought in scale bigger than one army of 4-10 000 men. Sometimes some armies were making agreements with Swabian League while others were fighting.
It it would be possible to gather all best rebel forces on the battlefield Swabian League might have been defeated.

Brak komentarzy: