niedziela, 6 lipca 2014

Karabiny maszynowe/ Heavy machine guns


Hotchkiss model 1914 to francuski karabin maszynowy z czasów I Wojny Światowej. Był szeroko używany przez hiszpańskie siły zbrojne.

Był zasilany przy pomocy metalowych, płaskich i otwartych magazynków z nabojami. W czasach I Wojny Światowej uważany za jedną z lepszych konstrukcji tego typu, ze względu na prostotę i łatwość konserwacji.

W roku 1936 była to podstawowy karabin maszynowy zarówno w europejskich jak i kolonialnych jednostkach armii hiszpańskiej. Znaczna ich liczba znalazła się też w rękach milicji, a także sił policyjnych.

Od czasu wojen kolonialnych w Maroku każdy regiment armii posiadał w swoim składzie kompanię karabinów maszynowych, złożoną z 2 plutonów (zwykle 2-3 KMy w każdym).

Dopiero w trakcie Wojny Domowej Hotchkiss'y były zastępowane przez bardziej niezawodne i szybkostrzelne, radzieckie Maximy.
Obie strony coraz częściej tworzyły też kompanie karabinów maszynowych, zwiększając siłę ognia piechoty.


Figurki Peter Pig 15mm.


Hotchkiss model 1914 is a French HMG from the I World War. It was widely used by the Spanish army.

It was fed from metal open cartriges with ammo. During the I World War it was redarded as one of better HMGs because it was simple and easy to maintrain.

In 1936 it was the main HMG both in peninsular and African units of the Spanish army. A number of them was operated by militias and police forces.

Since colonial wars in Morocco every regiment of the army had a machine gun company composed of two platoons (2-3 HMG's in each of them).

During the war Hotchkisses were being replaced with Russian Maxims - more reliable and with better firepower.
Both sides were creating more machine gun companies to increase firepower of the infantry.Figures Peter Pig 15mm1 komentarz:

Phil pisze...

They look great!