niedziela, 20 lipca 2014

Trak hellenistyczny/ Hellenistic Thracian


W czasach hellenistycznych Trakowie byli jednymi z najbardziej poszukiwanych najemników. Walczyli między innymi w w wojnach, które królestwa hellenistyczne Seleukidów czy Macedonii toczyły z Rzymem.
Figurka Traka hellenistycznego w skali 28mm to jeden z dodatków jaki przygotowała dla czytelników redakcja pisma "Ancient Warfare". W ramach ćwiczenia warsztatu postanowiłem po nią sięgnąć.

In Hellenistic period Thracians were one of the most valuable mercenaries. They were fighting ia. in wars hellenistic kingdoms waged against Rome.
Hellenistic Thracian 28mm figure is one of the add ons prepared by the "Ancient Warfare" magazine. As a part of training painting techniques I've decided to paint it.

Figurka jest inspirowana grafiką autorstwa Angusa Mc Bride'a z zeszytu wydawnictwa Osprey Publishing o Trakach. Przedstawia trackiego wojownika z czasów wojen macedońskich, a także Rzymianina, a raczej jego głowę. Trakowie często prezentowali głowy pokonanych przeciwników jako dowód swojego męstwa. Jako najemnicy otrzymywali za nie nagrody (nie, raczej nie rękę księżniczki, ale złoto z pewnością).

Wojownik ma typową hellenistyczną owalną tarczę. Często były przy niej noszone oszczepy, ten wyraźnie swoje zużył (zapewne aby zdobyć głowę Rzymianina).

Figure is inspired by Angus Mc Bride's painting for Osprey Publishing book on Thracians. It shows a warrior from Macedonian wars and a Roman, or rather a head of a Roman. Thracians often presented heads of fallen enemies as a proof of their courage. As mercenaries they were receiving rewards for them (not a hand of the princess, but surely some gold).

Warrior has a typical hellenistic shield.Often javelins were carried under it. This warrior has clearly used his javelins (probably to gain head of the Roman).


Jego główną bronią jest zakrzywiony miecz - rhomphaia, służący do zadawania potężnych cięć i zdolny przebijać nawet najcięższe pancerze. 
His main weapon is a rhomphaia - long curved sword used to deliver powerful slashes and able to cut through any armour.
Wyposażenie ochronne ogranicza się do hełmu typu trackiego, ze zdjętymi osłonami policzków.
Protective equipment is limited to Thracian helmet with removed cheek protectors.

Figurka jest ładna, dobrze odlana i nie wymagała wiele pracy przed malowaniem. Moim zdaniem jest tylko nieco zbyt płaska, chociaż to raczej kwestia większej wierności anatomicznej niż w większości figurek, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

Figure is nicely sculpted and well casted. It didn't require much work before painting. In my opinion it's a bit too flat but maybe it is because of more anathomically correct sculpting that we are used to.

Brak komentarzy: