piątek, 4 lipca 2014

Piątka bojowa PPS/ PPS five men hit squad

Mały przerywnik (ile można malowac jedynie szesnastowiecznych chłopów :) ), a dodatkowo początek nowego projektu - Piątka bojowa Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej z rewolucji 1905 roku.

Walczący z caratem o socjalizm i niepodległość bojowcy działali w pięcioosobowych grupach, które łączyły się w dziesiątki oraz oddziały. Większe grupy działały jedynie przy wyjątkowych okazjach.

Ich główną bronią były pistolety browning, które stały się symbolem rewolucyjnego oporu.

Figurki Peter Pig 15 mm - oryginalnie francuski ruch oporu z II Wojny Światowej.


Small side project (how long one can paint 16th Century peasants :) ) - five men hit squad of the Polish Socialist Party from the times of 1905 revolution in Poland.

Fighters fighting against Russian tsarist occupation, for socialism and independent Poland were fighting in five men squads, ten men squads (composed of two fives) and units (used very rarely in most important moments).

Their main weapon was a browning pistol that has become the symbol of the revolution.

Figures - peter Pig 15mm - originally French resisttance from the Second World War.


2 komentarze:

Sarmor pisze...

Ciekawy projekt, planujesz dla nich przeciwników?

Cisza pisze...

Docelowo będą służyli jako dowódcy sekcji do innych sił (wkrótce rozpocznę pewien temat skirmishowy). Nie wykluczam, że dokupię z Peter Piga jakiś zestaw Rosjan, których zrobię na żandarmów, a także cywilów do rozgrywania krótkich potyczek ulicznych.