poniedziałek, 5 października 2015

Jinetes/ Genitors

Jinetes, czyli jeźdźcy. Rodzaj lekkiej konnicy wywodzącej się z piętnastowiecznej Hiszpanii z czasów Rekonkwisty. Był odpowiedzią na muzułmańską lekką jazdę.

Jinetes/ Genitors - riders. Type of a light horsemen originating from 15th Century Spain from times of Recoquest. It was an answet to Muslim light horse.

Jinetes wykonywali misje zwiadowcze, a w czasie bitew służyli jako harcownicy, często walcząc na flankach, lub mając za zadanie przeganiać z pola wrogich harcowników. W przeciwieństwie do innych oddziałów lekkiej jady wykorzystywano ich także do nękania głównych formacji wroga ostrzałem oszczepów. Celem było rozerwanie formacji na przykład poprzez skłonienie przeciwnika do pościgu za rzekomo uciekającymi jinetes.
Za sprawą cesarza Karola V ta hiszpańska formacja trafiła również na pola bitew Wojen Włoskich.

Jinetes byli wyposażeni w charakterystyczne tarcze o kształcie serca. Za główną broń służył oszczep, który mógł być używany również jako lekka lanca, a także prosty miecz.

Jinetes performed scouting tasks and during pitched battle served as skirmishers often on flanks and fighting against enemy skirmishers. Contrary to other light horse units they were also used against enemy main forces harrasing them with javelins and trying to break their formation for example by using feigned flight and provoking enemy to pusue.
Due to Emperor Charles 5th Jinetes were also presents on battlefields of the Italian Wars.

Jinetes were equipped with characteristic heart shaped shields. Their main weapon was a javelin that could be used also as a light lance and a straight sword.

Figurki Essex Miniatures/ Figures Essex Miniatues
 Zakupione w Hiszpanii/ Purchased in Spain :)