poniedziałek, 26 października 2015

Scytyjski wódz/ Scythian chieftain

Kolejny z zestawu starożytnych dowódców Forged in Battle - wódz Scytów.
Next figure from the ancient commanders' set from Forged in Battle - Scythian chieftain.

Figurka oparta na rycinach z książki Osprey'a o Scytach. Bardzo ładnie wykonana, z dużą liczbą detali. Figure is based on plates from Osprey book on Scythians. It's very well made with lots of details.

Jak widać wódz ma na sobie zbroję lamelkową, złożoną z metalowych płytek, a także charakterystyczne dla Scytów fartuchy chroniące nogi jeźdźca. Jego uzbrojenie to topór - przeznaczony do walki z końskiego grzbietu, lżejszy od używanych przez piechotę. Główna broń to jednak łuk refleksyjny, najpotężniejszy oręż Scytów, z którego można było strzelać również podczas jazdy konnej.

As you can see he has a lamellar armour made of small metal parts and characteristic Scythian armoured aporn protecting rider's legs. His arms are a light axe used in cavalry melee, much lighte than axes used by the foot warriors. The main weapon however is a reflective bow, the most powerful Scythian weapon that could be fired also from the horseback.