sobota, 17 października 2015

Jinetes - kolejne podstawki/ Genitors - more stands

Ukończyłem dwie kolejne podstawki hiszpańskiej lekkiej jazdy. Figurki niestety nieco monotonne, to główna wada figurek Essex'a, ale całkiem dobrze wykonane, bez dużych nadlewek i przesunięć formy.
I finished two more stands of Spanish light horse. Figures are quite reetitous, that's the main drawback of Essex figues, but quite well made, without shifts of the forms and big mould lines.

Jinetes byli bardzo skuteczni podczas Wojen Włoskich. Wynikało to z faktu, że walczący z siłami imperialnymi Francuzi i Włosi w większości przypadków nie mogli przeciwstawić im równie dobrej lekkiej jazdy. Wyjątkiem byli rekrutowani przez Wenecję Stradioci, którzy nie byli jednak zbyt liczni.

W związku z tym siły Imperialne miały zwykle lepsze rozpoznanie terenu i potrafiły zaskakiwać przeciwnika.
 
Jinetes were very efficient during the Irtalian Wars. It was a result of the fact that French and Italian forces fighting against the Imperial forces had no equally good light horse. The exception were Venetian stradiots, but they weren't very numerous.

As a result Imperial forces usually had better reconaissance of the terrain and were able to surprise the enemy.

1 komentarz: