środa, 6 kwietnia 2016

Colunela z Kastylii i Leon/ Colunela of Castile and Leon

Hiszpańscy pikinierzy ze sztandarem Kastylii i Leon. Królestwo Kastylii i Leon, którego stolicą był Madryt pod koniec XV wieku weszło w skład monarchii hiszpańskiej. Zachowało jednak przy tym swoje symbole. Zamek w czerwonym polu to symbol Kastylii, natomiast fioletowy lew w białym polu Leon.

Spanish pikemen with banner of Castille and Leon. Kingdom of Castile and Leon with capital in Madrid was, at the end of the 15th Century incorporated into Spanish monarchy but kept its separate symbols.
Castle on a red field is a symbol of Castile and violet lion on a white field a symbol of Leon.
Podstawka pikinierów wejdzie w skład kolejnej coluneli nad którą pracuję.
This stand is a part of second colunela I'm currently working on.

1 komentarz:

Phil pisze...

They look nice, very nice!