sobota, 23 kwietnia 2016

Salute 2016 (3) Nowe figurki i teren/ New figures and terrain

 W trzeciej części fotoreportażu zajmę się prezentacją nowości figurkowych pokazywanych na Salute / In 3rd part of the report I'll show new figures presented during SALUTE

Prodos Games i modele do Alien vs Predator, czyli Predatorzy, obcy i kolonialni marines.
Prodos Games and models for Alien vs Predator game - Predators, aliens and colonial marines.
 Prodos Games i demon do Warzone'a/ Prodos Games and Warzone daemon.

 4 th Ground i piękne laserowo cięte budynki/ 4th Ground and its beautiful laser cut building.

 Budynki farmy spod Waterloo - tkże 4th ground/ Buildings of Waterloo farm - also 4th Ground.

Ekipa firmy Pedion pokazuje modułowy system terenu. Jak widać elementy terenu można jak rzepy przyczepić do podłoża.
Pedion's crew presents its modular terrain system. As You can see terrain elements may be attached to the base.
 Malarze przy pracy pokazywali efeky jakie można osiągnąć stosując farby AK/ Painters at work, showing effects you can get by painting with AK paints.

 Spartan Games - nowe okręty do gry HALO Fleet Battles/ Spartan Games - new space ships for HALO Fleet Battles.

 Spectre Miniatures - współczesne konflikty, igurki 28mm. W tym roku zaprezentowali modele afrykańskich technikali.
Spectre Miniaures - modern combat with 28mm figures. This year they presented new African Technicals.

 Malarze Warlord Games/ Painters from Warlord Games. 

Na stoisku Osprey Games królował Frostgrave - zaprezentowano nowe figurki.
On Osprey Games stand Frostgrave ruled. New figures were presented.

Brak komentarzy: