środa, 27 kwietnia 2016

Rodoleros

Kolejnym elementem powstającej właśnie drugiej hiszpańskiej coluneli z Wojen Włoskich jest podstawka rodoleros, czyli mieczników.
Next element of second Spoanish colunela from Great Italian Wars is a stand of rodoleros - swordsmen.
Podczas Wojen Włoskich ten rodzaj wojsk sprawdził się w bitwie pod Rawenną w 1512 roku, gdy atakował nadwyrężone walką formacje wrogich pikinierów. W toku wojen okazało się jednak, że rodoleros są  wrażliwi na ataki kawalerii oraz nie mogą sprostać w walce świeżym blokom wrogich pikinierów. Te doświadczenia doprowadziły ostatecznie do likwidacji rodoleros, którzy nie występowali już w późniejszych formacjach tercios.
During Great Itralian Wars these troops were successful at the abttle of Ravenna in 1512 when rodoleros attacked distrupted enemy pikemen. During wars however it came out that rodoleros are  vulnerable to cavalry attacks and cannot match fresh blocks of enemy pikemen. It has led to dissolution of rodoleros. They were not present when later tercio formations were created.
1 komentarz:

Phil pisze...

Cool, nicely done!