niedziela, 24 kwietnia 2016

Salute 2016 (4) Nowe figurki i teren/ New figures and terrain

Steve Barber Models - przepiękne figurki 10mm - Partowie, Rzymianie, Germanie i Sumerowie.
Steve Barber Models - beautiul 10mm figures of Parthians, Romans, Germans and Sumerians.
 Deus Vult - figurki 28mm z okresu krucjat/ Deus Vult - 28mm crusaders.

Donnington Miniatures - całą gama figurek 15mm do starożytności i średniowiecza. Salute cenię między innymi za możliwość obejrzenia takich wystaw, ponieważ zdjęcia na strona www zwykle nie oddają faktycznego wyglądu figurek.
Donnington Miniatures with impressive range of 15mm ancients and medieval figures. I value Salute for ability to se such expositions in reality because photos on websites often do not portray figures realisticaly.

Hawk Wargames i ukończony już ogromny okręt desantowy (w poprzednim roku zaprezentowano go jeszcze w wersji roboczej).
Hawk Wargames and their huge spaceship (in previous year they presented this work in progress).

Hawk Wargames i nowe pojazdy do Dropzone Commander'a.
Hawk Wargames and new vehicles for Dropzone Commander.

Polski akcent, czyli figurki specjalne Wargamera do systemu Ogniem i Mieczem/ Polish accent and special Wargamer figures for by Fire and Sword system.

Brak komentarzy: