czwartek, 26 maja 2016

Polska kontra Szwecja/ Poland vs Sweden (1)

Niedawno miałem okazję wypróbować nowy system - Baroque wydany przez włochów z Dadi&Piombo.
Recently I had an occasion to test new system - Baroque - issued by Italians from Dadi&Piombo.

Pierwszą bitwę testową rozegraliśmy armiami Polski i Szwecji w pierwszej połowy XVII wieku.
The test battle was played with Polish and Swedish armies f the early 17th Century

 Szwedzi po lewej, siły polskie po prawej. Podobnie jak w Impetusie w Baroque oddziały mogą być bazowane dowolnie, ponieważ straty nie oznaczają zdejmowania podstawek.
Swedes on the left, Polish forces on the right. Similarly as in Impetus units may be based on one big stand.

 Lewe skrzydło wojsk polskich rucha na Szwedów. Składa się z lekkiej jazdy tatarskiej, dragonów, pancernych oraz husarii.
Polish lft wing advances - it's composed of Tatar light horse, dragoons, pancerni cavalry and hussars.


Szwedzi wysuwają do przodu prawe skrzydło. Ruchy w systemie mogą być pojedyncze lub wielokrotne. Ruch wielokrotny wymaga wykonania testów. Jeśli jednostka ich nie przejdzie zostaje zdezorganizowana.
Swedes move their right wing. In this system movement may be single or made many times. Moving many times requires passing tests. If a unit fails the test it becomes disorganised.


Szwedzcy rajtarzy dezorganizują się po podwójnym ruchu. Dragoni wysuwają się na pozycje strzeleckie.
Swedish reiters become disorganised after double move. Dragins take up firing positions in front of the line.

 Tatarzy szarżują na szwedzkich dragonów. Szarża może być wykonywana na zasięg dalszy niż ruch, jednak wymaga rzutu kością. Nieudana szarża oznacza stanięcie przed wrogiem i dezorganizację.
Tatars charge Swedish dragons. Charge may be made on distance longer than movement but requires throwing dice. Unsuccessful charge means stopping in front of the enemy and disorder.
 Tatarom udaje się dopaść przeciwnika, jednak dragoni rozbijają ich w walce wręcz. W walce w zależności od rodzaju oddziału rzuca się odpowiednią liczbą kości. Trafiają 6 oraz pary 5.
Tatars manage to catch the enemy but dragons rout them in the melee. During combat adequate number of dice is thrown. Hits are on 6's and double 5's.

Uderza jednak drugi oddział Tatarów, który rozbija dragonów/ However second unit of Tatars charges again and routs dragons.

Brak komentarzy: