poniedziałek, 30 maja 2016

Polska kontra Szwecja/ Poland vs Sweden (3)

Na lewym skrzydle wojsk polskich pancerni ruszyli do przodu starając się zaatakować od boku szwedzką piechotę.
On Polish left wing pancerni moved forward to attack flank of the Swedish infantry.

Na prawym skrzydle wojsk polskich husaria ruszyła przeciwko szwedzkim rajatom. Inny oddział rajtarów rozpoczął manewrowanie aby uderzyć na jej skrzydło.
On Polish right wing hussars moved against Swedish reiters. Otrher unit of reiters started to maneouver to attack iots flank.

Na prawym skrzydle rajtarzy zaszarżowali i rozbili jeden z oddziałów pancernych/ On the right wing reiters attacked and routed one unit of pancerni.


Na lewym skrzydle wojsk polskich pancerni ostrzelali piechotę, po czym uderzyła na nią husaria. Wykorzystała ona w pierwszej szarży swoje lance, co oznaczało możliwość przerzucenia wszystkich kości, które nie trafiły.
On the left wing Pancerni were shooting at the infantry and later hussars charged against it using lances - what means that they were able to re roll all failed attack dice.

Na prawym skrzydle husaria uporała się w końcu z rajtarami i uderzyła na Szkotów. Próbowali oni zareagować ogniem obronnym na krótkim dystansie, lecz nie przeszli testu/ On the right wing hussars managed to destroy reiers and attacked Scots. They tried to use defensive fire on point blank range but failed the test.
Na lewym skrzydle husaria ponosiła ciężkie straty, jednak powoli rozbijała piechotę/ On the left wing hussars suffered heavy loses but the infantry also suffered loses.

Dragoni rozbili ostatni oddział rajtarów prawego skrzydła armii szwedzkiej/ Dragons managed to destroy last unit of reiters of Swedish right wing.
Lewe skrzydło, husaria chwilowo od;parta/ Left wing first charge of hussars repulsed.

Decydujące było kolejne uderzenie husarii, które złamało szwedzką piechotę, a w efekcie cała armię/ Next charge of hussars was decisive because it routed Swedish infantry and the entire army.

Strona polska straciła jeden oddział Tatarów, jednych pancernych, a dwa oddziały husarii poniosły znaczne straty.
Polish side lost one unit of Tatars and one pancerni unit. Two units of hussars suffered heavy loses.

Brak komentarzy: