niedziela, 15 maja 2016

Włoscy arkebuzerzy/ Italian arquebusiers

Kolejny oddział do armii francuskiej. Tym razem są to włoscy arkebuzerzy. W czasach Wojen Włoskich znajdujące się na półwyspie Apenińskim księstwa i republiki zapewniały najemników lub oddziały sojusznicze obu walczącym stronom. Jednym z ważniejszych sojuszników Francji było między innymi księstwo Ferrary, współdziałające z siłami francuskimi w latach 1508-1517.

Większość księstw i republik zmieniała jednak strony w zależności od sytuacji politycznej jak na przykład Wenecja, czy Państwo Papieskie.

 
Next unit for the French army. This time arquebusiers. During Great Italian Wars duchies and republics of the Itralian Peninsula were providing mercenaries or allied troops for both sides. One of the biggest allies of France was a duchy of Ferrara alied from 1508-1517.

However most of the countries switched sides according o political situation like Venice and Papal State.

Ten duży oddział włoskich akebuzerów, to kolejna jednostka pomalowana przez mojego kolegę, którego bloga znajdziecie pod tym adresem http://yori-hobby.blogspot.com/
Moje jest z całości podstawkowanie.

This big unit of arquebusiers is a next of units painted by my friend. You can see his works on his blog: http://yori-hobby.blogspot.com/
Mine is basing of all figures.

Brak komentarzy: