sobota, 28 maja 2016

Polska kontra Szwecja/ Poland vs Sweden (2)

Na prawym skrzydle Szwedów rajtarzy próbowali przeprowadzić szarżę na lekka jazdę tatarską jednak nie udało im się to.
On the right wing of Swedish army reiters tried to charge Tatar light horse but didn't succeed.

Tatarzy wycofali się za polskich dragonów. Szarżowany oddział może wykonać reakcję taką jak wycofanie się lub kontrszarża, łatwiejszą, albo trudniejszą taką jak ostrzał nacierających.

Tatars retreated behind Polish dragons. Charged unit may react and make easier reaction such as countrcharge or evade or more difficult one such as shooting.

Rajtarzy zaszarżowani przez pancernych skorzystali z okazji do reakcji i wykonali kontrszarżę. Pancerni mają dodatkową zasadę pozwalającą przed szarżą oddać salwę z pistoletów.
Reiters charged by pancerni used their reaction to countercharge. Pancerni used their special ability to unleash volley of pistol fire just before melee.

Pancernym udało się rozbić rajtarów/ Pancerni managed to rout reiters.
W tym samym czasie na drugim skrzydle armi wciąż przygotowywały się do pierwszych szarż/ at the same time on the other wing armies were still seeking positions for first charges.

Husaria na prawym skrzydle wojsk polskich/ Hussars on the right wing of Polish forces.

Szkoccy najemnicy w służbie szedkiej rozpoczęli ostrzał pancernych z prawego skrzydła wojsk polskich/ Scottish mercenaries in Swedish service unleashed volley against pancerni on the right wing of the Polish army.
Polscy dragoni ostrzeliwują kolejny oddział rajtarów/ Polish dragons shoot at another unit of reiters.

Bitwa w decydującym momencie/ Battle at the deisive moment.

2 komentarze:

Marcin Sowa pisze...

Kurcze, raport fajny, ale pozgrywkach w OiM, ten system mnie jakoś nie przekonuje.

Cisza pisze...

System jest zupełnie inny od OiM przede wszystkim ze względu na skalę bitew. OiM przy starciach większych niż podjazdy moim zdaniem jest słabo grywalny. Nie przekonuje mnie też liczba zasad specjalnych itp.