wtorek, 1 listopada 2016

Najemnicy z Uri/ Mercenaries from Uri

 Szwajcarskie formacje pikinierów składały się z najemników z kilku kantonów. Dlatego w moim oddziale obok sztandaru Berna znalazł się sztandar kantonu Uri.
Swiss pikemen formations were composed of men from several cantons. That's why in my battlegroup next to banner of Berne there will be  standard of Uri.

Ten położony w środkowej Szwajcarii region był źródłem jednych z najtwardszych najemników. Odegrali oni sporą rolę w najważniejszych bitwach Wojen Włoskich, nie zawsze chlubną.
This mountaneous canton in central Switzerland was a source of toughest mercenaries. They played an important role in main battles of the Italian Wars (not always heroic one).

W roku 1500 mieli bronić Mediolanu służąc Lodovico Sforzy w wojnie przeciwko Francuzom. Okazało się jednak, że król Francji najął 10 tysięcy szwajcarów. Szwajcarzy, między innymi z Uri, służący Sforzy odmówili stoczenia bitwy ze swoimi rodakami. Dodatkowo, gdy opuszczali Novarę, w zemście za brak odpowiedniej zapłaty, wydali Sforzę Francuzom.
In 1500 they were to defend Milano serving Ludovico Sforza in his war against the French. However French king hired about 10 thousand Swiss. Swiss mercenaries in Milanese, including ones from Uri service refused to fight them. Enraged by the lack of payment they also handed Sforza to the French.

2 komentarze: